Polityka jakości, środowiskowa i bhp

RETTIG HEATING SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WAŁCZU

JAKOŚĆ, ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY JEST DLA NAS ZADANIEM I WYZWANIEM KAŻDEGO DNIA I NA KAŻDYM STANOWISKU

 

Nadrzędnym celem Rettig Heating Oddział w Wałczu jest doskonalenie naszych procesów i wyrobów w sposób gwarantujący spełnienie wymagań i oczekiwań naszych Klientów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i z uwzględnieniem wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

CEL TEN REALIZUJEMY POPRZEZ:

 • Stosowanie nowoczesnych technik zarządzania, nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych wspomagających działalność firmy,
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności i optymalizację systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
 • Nadzór nad emisjami i ściekami,
 • Racjonalną gospodarkę odpadami,
 • Podejmowanie działań związanych z rozwojem zakładu,
 • Poznawanie i spełnianie wymagań Klientów, które stanowią podstawę trwałych z nimi relacji,
 • Pełne zaangażowanie kierownictwa i pracowników Rettig Heating we wspólną realizację polityki jakości, środowiskowej i bhp,
 • Motywowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji załogi, aby jej działania dotyczące jakości, środowiska i bhp były świadome i odpowiedzialne,
 • Podnoszenie kwalifikacji i uwzględnianie znaczącej roli pracowników, zmierzającej do doskonalenia obszarów pracy, działania na rzecz jakości wyrobu, środowiska i bhp,
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, poprzez profilaktykę i inwestowanie w techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia i utrzymania polityki.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Jacek Urbański
Wałcz 14.02.2018

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP JEST PRZEZ ZARZĄD ORAZ PRACOWNIKÓW ZNANA I PRZESTRZEGANA A ZA JEJ WDROŻENIE PRZESTRZEGANIE I UTRZYMANIE ODPOWIEDZIALNI SĄ WSZYSCY PRACOWNICY FABRYKI NA KAŻDYM SZCZEBLU ORGANIZACYJNYM