Oznakowanie CE, Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU), Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU) oraz Deklaracja Zgodności (DZ)

Oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych (DWU)

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU)

W celu uzyskania/wygenerowania odpowiedniej Deklaracji Właściwości Użytkowej (DWU) dla wodnych grzejników płytowych, łazienkowych, dekoracyjnych, konwektorowych, kolumnowych prosimy o skorzystanie z poniższego linku: https://cosmo-grzejniki.pl/generator-dwu/

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (ogrzewanie kanałowe)

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UE