Nasze motto

Informacja o zachowaniu bezpieczeństwa podczas prac serwisowych i instalatorskich

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, należy zachowywać środki ostrożności wymagane w postępowaniu z klientami aby zapewnić możliwie maksymalne bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Firmy handlowe mają szczególną rolę do odegrania w obecnej sytuacji ponieważ są ogniwem pośrednim w łańcuchu dostaw pomiędzy producentami a instalatorami. Wdrożenie wielu działań oraz procedur wewnętrznych, mających na celu ochronę pracowników oraz kontynuację i zabezpieczenie biznesu jest, w obecnej sytuacji, dla producentów urządzeń i elementów grzewczych priorytetem. Konieczna jest dbałość też o bezpieczną obsługę klientów, poprzez zachowanie wszelkich środków ostrożności i higieny w celu zapewnienie swoim klientom dokonania bezpiecznych zakupów.

 

Pobierz materiały 

 

Połączenie spółki Purmo Group Poland sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Centrum Administrowania Nieruchomościami sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) spółki:

Purmo Group Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, adres: ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193176, NIP: 6420004663, REGON: 270217960, kapitał zakładowy: 20.195.367,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100)

oraz

Centrum Administrowania Nieruchomościami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałczu, adres: ul. Budowlanych 10, 78-600 Wałcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000069491, NIP: 7651004184, REGON: 570206059, kapitał zakładowy: 1.604.950,00 zł (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

udostępniają do publicznej wiadomości, bezpłatnie na stronach internetowych Spółki Przejmującej: https://www.vogelundnoot.com/pl/firma/nasze_oswiadczenie.htm oraz Spółki Przejmowanej: http://canwalcz.pl/, podpisany w dniu 29 września 2023 r. Plan połączenia, nieprzerwanie od dnia jego podpisania, do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek. 

Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

Lider w Europie

VOGEL&NOOT jest wiodącym w Europie producentem technologii grzewczych, wyznaczającym techniczne standardy, którego szerokie portfolio zawiera pełen asortyment grzejników: zaczynając od płytowych, poprzez konwektorowe, łazienkowe, kolumnowe, kanałowe a kończąc na niepowtarzalnej palecie grzejników dekoracyjnych.

Poprzez ciągłe innowacje w zakresie efektywności energetycznej i znakomite designerskie koncepcje, firma Vogel&Noot dba, aby jej produkty wzbudzały zachwyt wśród projektantów i inżynierów oraz użytkowników ogrzewanych pomieszczeń.

Najwyższa wydajność energetyczna
Jako innowacyjny producent przyszłościowych rozwiązań grzewczych, firma VOGEL&NOOT oferuje zaawansowane technologie emisji ciepła oraz najwyższy komfort cieplny, a wszystko to zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego!

Trendy w rozwiązaniach grzewczych 
Szeroki asortyment grzejników dekoracyjnych to innowacyjne rozwiązania dla nowoczesnych mieszkań – na szczególną uwagę zasługuje grupa grzejników dekoracyjnych, przy tworzeniu których biorą Państwo czynny udział (dobór kolorów czy też wzoru) – dzięki temu przedmiot codziennego użytku, jakim z pewnością jest grzejnik, zmienia się w niepowtarzalne dzieło sztuki użytkowej z jedyną swego rodzaju koncepcją wykończenia powierzchni grzewczej.

Pełen asortyment i serwis 
VOGEL&NOOT gwarantuje nie tylko wysokiej jakości produkty, lecz także najlepsze porady i doskonałą obsługę.