WAVE

Przyciągający wzrok elegancki design wnoszący komfort do Twojej łazienki.
Obliczanie wydajności cieplnej

Przegląd modeli

Grzejniki łazienkowe produkowane przez firmę VOGEL&NOOT spełniają liczne międzynarodowe normy jakościowe, a procesy produkcji we wszystkich fabrykach posiadają certyfikaty ISO.

Przegląd modeli

Różne wymiary i modele

długość długość 399, 498, 596, 742, 887
Wysokość wysokość 714 1134 1470 1764

Podłączenia  podłączenia: 4 x internal thread G 1/2

Ciśnienie próbne  ciśnienie próbne: 13 bar

Ciśnienie pracy  max. ciśnienie pracy: 10 bar

Temperatura zasilania  max. temperatura pracy: 110 °C

Informacje techniczne

Zapoznaj się z najważniejszymi danymi technicznymi. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji pobierz pliki pdf.

Przykłady podłączeń

zasilania  zasilanie

Powrót  powrót

Odpowietrznik  odpowietrznik

Podłączenie elektryczne  podłączenie dla grzałki

Rozstaw podłączeń  rozstaw podłączeń

Wysokość  wysokość minus 168 mm

Podłączenia  podłączenia: 4 x internal thread G 1/2

Ciśnienie próbne  ciśnienie próbne: 13 bar

Ciśnienie pracy  max. ciśnienie pracy: 10 bar

Temperatura zasilania  max. temperatura pracy: 110 °C

Do podłączenia grzałki elektrycznej do grzejnika łazienkowego WAVE należy użyć specjalnego łącznika (chromowanego)!

Wyposażenie dodatkowe: elektryczny element grzejny PTC 
Grzejniki WAVE wyposażone w elektryczny element grzejny mogą być używane również wówczas, gdy normalny system ogrzewania jest wyłączony. Bezwzględnie konieczne jest uwzględnienie mocy znamionowych wyznaczonych dla grzałek elektrycznych.

Wymiary [mm]

Wymiary

 

 

Akcesoria

Zapoznaj się z szerokim wachlarzem akcesoriów do naszych grzejników łazienkowych.

Oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych (DoP)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wymaga m.in. aby wyroby budowlane, w tym grzejniki i konwektory bez zintegrowanego źródła ciepła, były właściwie oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi EN 442 oraz miały wystawioną deklarację właściwości użytkowych. Oznakowanie CE umieszczone na naszych wyrobach oznacza, że każdy produkt spełnia wymagania procesu wytwarzania produktu zgodnie z przepisami odnośnie produkcji, kontroli i dostawy. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2013 roku.

Produkty firmy Rettig ICC posiadają oznakowanie CE. Zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych dostępna jest deklaracja właściwości użytkowych firmy Rettig ICC i aneksy D i M ze szczegółowym opisem właściwości użytkowych produktów. Zobacz załączoną aktualną deklarację właściwości użytkowych firmy RICC oraz pliki z nią powiązane.

Rodzaj grzejnika
Wysokość
mm
mm
Długość
mm
mm
Wydajność cieplna
W
%
%
Temperatura
°C
°C
°C
Schowek (0)

Znajdź grzejniki

Zamów nasz bezpłatny newsletter.

Wpisz swój adres email.

Sieć sprzedaży