Księgowość

Osoby kontaktowe

Grażyna Rynkiewicz

67 356 5133

67 356 5539

Anna Miazga

67 356 5132

67 356 5532

Agnieszka Urbaniak

67 356 5136

67 356 5139

Małgorzata Gmiterczuk

67 356 5134

67 356 5139

Izabela Łącka-Bińczyk

67 356 51 30

67 356 55 30