Na całym świecie

Elastyczność poprzez silną międzynarodową sieć

Nasza centrala znajduje się w zielonym sercu Austrii, w środku Górnej Styrii. Lokalizacja uwarunkowana tradycją okazuje się być słuszna również w czasach prowadzenia intensywnych międzynarodowych interesów.