Optimālas energoefektivitātes simbols.

The eco-symbol

ECO apstiprinājuma zīme, kas piešķirta VOGEL&NOOT paneļu radiatoriem  norāda uz to savietojamību ar visiem (atjaunojamajiem) enerģijas avotiem un tāpēc kalpo par apliecinājumu to ekonomiskajai un ekoloģiski efektīvajai siltuma emisijai.

Paneļa radiatoriem ir pieejams plašs plūsmas temperatūras diapazons, tādējādi ir iespējams nodrošināt savietojamību ar visiem enerģijas avotiem.

eco icons

Enerģijas izmaksu samazināšanās 
Pasaulē atzītās Pinkafeldas Lietišķo zinātņu universitātes veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka nomainot novecojošos sekciju radiatorus pret jauniem VOGEL&NOOT paneļu radiatoriem, ir iespējams panākt vidējo iespējamo ietaupījumu — 15%.

CO2 emisiju samazināšana 
Pateicoties radiatoru plašajai savietojamībai ar enerģijas avotiem un samazinātajam enerģijas patēriņam VOGEL&NOOT paneļa radiatori ir reāls ieguldījums klimata aizsardzībā.

Pre-adjusted valves

"VOGEL&NOOT’s valve radiators are factory-preadjusted to create further increases in the energy efficiency of heat dissipation."

Ing. Peter Doppelreiter, Product Group Leader Steel Panel Radiators