VOGEL&NOOT jest międzynarodową firmą z kompleksowym portfolio innowacyjnych produktów w dziedzinie emisji ciepła.

heating through innovation

Finimetal
Myson

Przegląd modeli

Grzejniki konwektorowe oraz ściany grzewcze produkowane przez firmę VOGEL&NOOT spełniają liczne międzynarodowe normy jakościowe, a procesy produkcji we wszystkich fabrykach posiadają certyfikaty ISO.

Przegląd modeli

Róże rozmiary i wersje w zakresie liczby warstw i płyt konwekcyjnych pozwalają nam oferować szeroki wachlarz modeli odpowiadających różnym wymaganiom.


Informacje techniczne

Zapoznaj się z najważniejszymi danymi technicznymi. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji pobierz pliki pdf.


Akcesoria

Zapoznaj się z szerokim wachlarzem akcesoriów do naszych grzejników konwektorowych i ścian grzewczych.


Oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych (DoP)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wymaga m.in. aby wyroby budowlane, w tym grzejniki i konwektory bez zintegrowanego źródła ciepła, były właściwie oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi EN 442 oraz miały wystawioną deklarację właściwości użytkowych. Oznakowanie CE umieszczone na naszych wyrobach oznacza, że każdy produkt spełnia wymagania procesu wytwarzania produktu zgodnie z przepisami odnośnie produkcji, kontroli i dostawy. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2013 roku.

Produkty firmy Rettig ICC posiadają oznakowanie CE. Zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych dostępna jest deklaracja właściwości użytkowych firmy Rettig ICC i aneksy D i M ze szczegółowym opisem właściwości użytkowych produktów. Zobacz załączoną aktualną deklarację właściwości użytkowych firmy RICC oraz pliki z nią powiązane.


Źródłem ponad 40% emisji CO2 w Europie są budynki. Modernizacja całej instalacji grzewczej to jedno z najważniejszych działań mających na celu trwałą ochronę naszego środowiska.

Prof. Rainer Hirschberg , VDI Nachrichten, Aachen 2006

Modernisation

Sieć sprzedaży

Więcej produktów firmy VOGEL&NOOT